×

Вхід

Користувачу Бізнесу
Користувачу
Оплата штрафів ПДР
Розробникам
API Модулі CMS
Особистий кабінет

Інформація про фінансову установу
ТОВ «ФК ЮАПЕЙ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЮАПЕЙ» (скорочено - ТОВ «ФК ЮАПЕЙ») відповідно до вимог «Положення про порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими установами» затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 05 листопада 2021 року № 114,

РОЗКРИВАЄ КЛІЄНТАМ

визначену законодавством інформацію про умови та порядок діяльності небанківської фінансової установи, передбачену частинами першою, другою статті 12, частинами першою та четвертою статті 12-1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», що розміщується на власному веб-сайті небанківської фінансової установи за посиланням: https://uapay.ua/info-uapay, яка включає:

1 перелік послуг, що надаються небанківською фінансовою установою, порядок та умови їх надання
2 вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги
3 інформацію про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг

ТОВ «ФК ЮАПЕЙ» НА ВИМОГУ КЛІЄНТА НАДАЄ в порядку, визначеному законодавством, таку інформацію:

1 відомості про фінансові показники діяльності небанківської фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню
2 перелік керівників небанківської фінансової установи та її відокремлених підрозділів
3 кількість акцій небанківської фінансової установи та розмір часток, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, а також перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи або належна їм кількість акцій фінансової установи перевищують 5 відсотків
4 іншу інформацію, право на отримання якої визначено законом

ТОВ «ФК ЮАПЕЙ» ПЕРЕД УКЛАДЕННЯМ ДОГОВОРУ про надання фінансових послуг з переказу коштів у національній валюті ПОВІДОМЛЯЄ КЛІЄНТА шляхом надання Клієнту доступу до такої інформації на власному веб-сайті небанківської фінансової установи за посиланням: https://uapay.ua/info-uapay, про:

1

ОСОБУ, ЯКА НАДАЄ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

НЕБАНКІВСЬКА ФІНАНСОВА УСТАНОВА

1) відомості про найменування:
повне найменування надавача фінансових послуг відповідно до його установчих документів та відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЮАПЕЙ»
комерційне (фірмове) найменування надавача фінансових послуг відповідно до його установчих документів установчими документами небанківської фінансової установи не передбачене комерційне (фірмове) найменування
2) інформацію про торговельні марки (знаки для товарів і послуг), які використовуються надавачем фінансових послуг для надання ним фінансових послуг, шляхом розміщення на власному вебсайті наявного зображення позначень, які є об’єктом торговельної марки, свідоцтва про реєстрацію/заявки на торговельну марку (знак для товарів та послуг) (за наявності) або документів, які підтверджують наявність інших правових підстав використання торговельних марок (знаків для товарів і послуг) торговельна марка «UAPAY» використовується небанківською фінансовою установою на підставі Договору про передачу (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності № 26/12-2022-01 від 26.12.2022 між ТОВ «ФК ЮАПЕЙ» (Набувач) та ТОВ «АЙГАМА» (Власник).
Зображення позначень, які є об’єктом торговельної марки «UAPAY», а також Договір про передачу (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності № 26/12-2022-01 від 26.12.2022 розміщуються на власному веб-сайті небанківської фінансової установи за посиланням: https://uapay.ua/info-uapay
3) відомості про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань дата та номер запису про державну реєстрацію юридичної особи:
24.09.2014 № 10691020000032559;
ідентифікаційний код: 39407959
4) відомості про місцезнаходження:
місцезнаходження відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 04205, м. Київ, пр. Оболонський, 35
фактична адреса місця провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг відповідає місцезнаходженню
контактний телефон і адреса електронної пошти фінансової установи, адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг контактний телефон - (044) 364 11 44;
адреса електронної пошти - info@uapay.ua
5) відомості щодо включення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ дата та номер рішення про внесення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ: 03.04.2015 № 626
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ТОВ «ФК ЮАПЕЙ» розміщується на власному веб-сайті небанківської фінансової установи за посиланням: https://uapay.ua/info-uapay
Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити таку інформацію https://kis.bank.gov.ua
6) перелік власних вебсайтів надавача фінансових послуг, які використовуються надавачем фінансових послуг для надання ним відповідних видів фінансових послуг та на яких здійснюється інформування про умови та порядок діяльності надавача фінансових послуг, умови та порядок надання ним фінансових послуг, а також обслуговування клієнтів https://uapay.ua
7) перелік фінансових послуг, на надання яких має право надавач фінансових послуг, із зазначенням назв ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг, дати рішення про видачу ліцензії ПЕРЕКАЗ КОШТІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ БЕЗ ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ
Національним банком України видано ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків
Дата видачі та початку дії ліцензії: 09.12.2015
Номер ліцензії: 30
Статус ліцензії: діюча
Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити таку інформацію https://kis.bank.gov.ua
8) перелік осіб, які надають посередницькі послуги (якщо фінансова послуга надається за участю посередників) відсутня особа, яка надає посередницькі послуги (фінансова послуга надається без участі посередників)
9) інформацію про умови та порядок надання фінансових послуг порядок (умови) надання фінансових послуг з переказу коштів, строки зарахування коштів отримувачам, вид валюти переказу коштів та інші питання регулює Публічний договір про надання фінансових послуг з переказу коштів, розміщений для ознайомлення у відкритому доступі на офіційному сайті ТОВ «ФК ЮАПЕЙ» за посиланням: https://uapay.ua/terms-of-use
10) відомості про режим робочого часу надавача фінансових послуг, протягом якого здійснюється надання відповідних видів фінансових послуг, а саме робочі та вихідні дні, робочі години та години перерви режим робочого часу:
робочі дні: понеділок - п’ятниця
робочі години: 9:00-18:00
години перерви: 13:00-14:00
вихідні дні: субота, неділя
11) перелік відокремлених підрозділів надавача фінансових послуг (далі - відокремлені підрозділи) (за наявності) із зазначенням таких відомостей: відокремлені підрозділи небанківської фінансової установи відсутні
12) відомості про порушення провадження в справі про банкрутство, застосування процедури санації надавача фінансових послуг відсутні
13) відомості про початок процедури ліквідації надавача фінансових послуг відсутні
14) річну фінансову та консолідовану фінансову звітність, якщо відповідно до законодавства України потрібно складати консолідовану фінансову звітність консолідована фінансова звітність розміщується разом з аудиторським звітом, що підтверджує її достовірність на власному веб-сайті небанківської фінансової установи за посиланням: https://uapay.ua/financial-statements/
15) іншу інформацію про надавача фінансових послуг, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства України Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити інформацію про основні показники діяльності ТОВ «ФК ЮАПЕЙ» на основі поданої звітності, зокрема обсяг наданих фінансових послуг, зобов’язання, активи, капітал, дані про фінансові результати діяльності та інші показники звітності https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#6
16) відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу надавача фінансових послуг законодавством України не вимагається обов’язкове утворення наглядової ради ТОВ «ФК ЮАПЕЙ»
Виконавчий орган – Директор
Зарахович Анатолій Йосипович
17) контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги Національний банк України:
Адреси для листування та подання письмових звернень громадян:
Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ – 8, 01601
Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ – 8, 01601
Громадська приймальня: вул. Інститутська, 12, кімн. 24
Отримання публічної інформації: nbu@bank.gov.ua
Телефон: 0-800-505-240
Офіційний сайт: https://bank.gov.ua

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба):
Контактна інформація для надсилання звернень:
Поштова адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1
Електронна адреса: z-elena@consumer.gov.ua
Факс: (044) 279-48-83;
Телефон: (044) 279-79-89
Офіційний сайт: https://dpss.gov.ua

Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві:
Контактна інформація для надсилання звернень:
Поштова адреса: 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8
Електронна адреса: info@kiev.dpss.gov.ua
Факс: (044) 486-40-27;
Телефон: (044) 486-54-86
Телефон гарячої лінії: (044) 486-95-85
Офіційний сайт: http://www.kiev.dpss.gov.ua

2

ФІНАНСОВУ ПОСЛУГУ - загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат

ТОВ «ФК ЮАПЕЙ» є фінансовою установою та Платіжною організацією Внутрішньодержавної платіжної системи переказу коштів «ЮАПЕЙ» (надалі також – ВПС «ЮАПЕЙ»), що на підставі Свідоцтва про узгодження Правил ВПС «ЮАПЕЙ» виданого Національним банком України за № 42 від 11.06.2019р. здійснює діяльність з надання фінансових послуг з переказу коштів в національній валюті без відкриття рахунку.
Вартість послуг з переказу коштів (розмір комісійної винагороди/плата за здійснення операції), що надаються фінансовою установою, розраховується у автоматичному режимі виходячи з діючих тарифів, затверджених керівництвом ТОВ «ФК ЮАПЕЙ», та доводиться до відома Клієнта до отримання останнім фінансової послуги у вигляді інформаційного сповіщення, яке формується за результатом ініціювання Клієнтом переказу коштів.
Відомості щодо найменування отримувачів коштів, на користь яких здійснюються перекази коштів та з якими укладені відповідні договори, відображаються фінансовою установою на офіційному сайті ТОВ «ФК ЮАПЕЙ» за посиланням: https://uapay.ua/wp-content/themes/uapay/assets/docs/klienty_uapay_2020.pdf

3

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

порядок (умови) здійснення переказу коштів в національній валюті, строки зарахування коштів отримувачам, вид валюти переказу коштів та інші питання регулює Публічний договір про надання фінансових послуг з переказу коштів, розміщений для ознайомлення у відкритому доступі на офіційному сайті ТОВ «ФК ЮАПЕЙ» за посиланням: https://uapay.ua/terms-of-use

a) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг договором передбачено право Клієнта на відмову від договору
б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору у разі порушення Фінансовою установою своїх зобов’язань за договором, Клієнт має право на односторонню відмову від договору у повному обсязі або частково, внаслідок чого договір є відповідно розірваним з дати висловлення Клієнтом такої відмови.
в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується) мінімальний строк дії договору не застосовується.
г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій договір може бути розірваний на вимогу Клієнта, якщо він позбавляється прав, які звичайно мав, а також якщо договір виключає чи обмежує відповідальність Фінансової установи за порушення зобов’язання або містить інші умови, явно обтяжливі для Клієнта. Клієнт, має довести, що він, виходячи зі своїх інтересів, не прийняв б умов договору за наявності у нього можливості брати участь у визначенні умов договору.
Право дострокового виконання договору, виходячи з суті фінансової послуги з переказу коштів, не передбачено.
Внаслідок розірвання договору Клієнт припиняє користування послугами Фінансової установи.
ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору фінансова установа має право ініціювати зміни договору шляхом розміщення оновленої редакції договору на Сайті, мобільному додатку, іншому ресурсі, що забезпечує відповідну функціональність. Розміщення оновленої редакції договору на Сайті, мобільному додатку, іншому ресурсі, що забезпечує відповідну функціональність, є належним виконанням Фінансовою установою обов’язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Клієнта про зміни до договору. Приєднуючись до договору, Клієнт таким чином висловлює свою згоду з тим, що внесення Фінансовою установою змін договору не є односторонньою зміною договору, не порушує прав і законних інтересів Клієнта, не має своїм наслідком істотний дисбаланс договірних прав та обов’язків на шкоду Клієнта. Зміни до договору вступають в силу з моменту їх розміщення (оприлюднення) на Сайті мобільному додатку, іншому ресурсі, що забезпечує відповідну функціональність, якщо інший строк вступу в силу не визначений додатково при їх публікації. При незгоді Клієнта зі змінами умов цього Договору, Клієнт має право відмовитися від договору та відповідно припинити користування послугами Фінансової установи.
д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги збільшення фіксованої процентної ставки за договором, виходячи із суті фінансової послуги з переказу коштів, не передбачено.

4

МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ
у випадку, якщо Клієнт ТОВ «ФК ЮАПЕЙ» вважає, що з боку Фінансової станови (в тому числі, будь-яких працівників або посадових осіб) мало місце порушення його прав та охоронюваних законом інтересів, то такий Клієнт має право на звернення* безпосередньо до керівника Фінансової установи шляхом його здійснення в будь-який з нижченаведених способів:

  • письмово, шляхом надсилання звернення поштою, за адресою місцезнаходження ТОВ «ФК ЮАПЕЙ»: 04205, м. Київ, пр. Оболонський, 35;
  • електронною поштою на адресу: info@uapay.ua;
  • усне звернення (особисте або за допомогою засобів телефонного зв’язку за номером телефону: (044) 364 11 44.

*під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги відповідно до приписів статті 3 Закону України «Про звернення громадян»

ПРАВО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
відповідно до ч. 1 ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.
Право на судовий захист може бути реалізовано шляхом подання позову до суду:

  • за місцезнаходженням ТОВ «ФК ЮАПЕЙ» – до Оболонського районного суду м. Києва – згідно з ч. 2 ст. 27 ЦПК України. або
  • за місцем заподіяння шкоди – згідно з ч. 6 ст. 28 ЦПК України.

ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ ДО УПОВНОВАЖЕНИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ЗА ЗАХИСТОМ ПОРУШЕНИХ ПРАВ
відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів», споживачі під час укладення, зміни, виконання та припинення договорів щодо отримання (придбання, замовлення тощо) продукції, а також при використанні продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» державне регулювання щодо ринку банківських послуг та інших ринків небанківських фінансових послуг здійснюється - Національним банком України.
У разі порушення зобов’язань фінансовою установою Клієнт має право звертатися до Національного банку України за адресою: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ – 8, 01601

а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг порядок розгляду скарг споживачів фінансових послуг, визначає Публічний договір про надання фінансових послуг з переказу коштів, відповідно до якого Фінансова установа заявляє та гарантує, що будь яка скарга або претензія Клієнта як то усна чи письмова буде розглянута Фінансовою установою. Строк розгляду скарги або претензії Клієнта не може перевищувати 30 (тридцяти) календарних днів. Фінансовою установою також будуть прийняти всі та будь які необхідні заходи щодо задоволення скарги чи претензії Клієнта, якщо така скарга чи претензія буде обґрунтованою
б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства чинним законодавством України не визначено вимоги щодо формування гарантійних фондів чи забезпечення інших компенсаційних схем при наданні фінансових послуг з переказу коштів
ТОВ «ФК ЮАПЕЙ» є учасником наступних платіжних систем:
  • Внутрішньодержавна платіжна система переказу коштів «ЮАПЕЙ», Платіжна організація: ТОВ «ФК ЮАПЕЙ», місцезнаходження: 04205, м. Київ, пр. Оболонський, буд. 35.
Витяг з Державного реєстру фінансових установ про видачу ліцензій для здійснення діяльності з надання фінансових послуг
Icon Завантажити
License
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи
Icon Завантажити
License
Свідоцтво про узгодження правил внутрішньодержавної платіжної системи "ЮАПЕЙ"
Icon Завантажити
License
Інформація про внутрішньодержавну платіжну систему "ЮАПЕЙ"
Icon Завантажити
Інформація про отримувачів коштів, на користь яких здійснюються перекази коштів та з якими укладені відповідні договори
Icon Завантажити
Тарифи внутрішньодержавної платіжної системи "ЮАПЕЙ"
Icon Завантажити
Договір про передачу (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності (щодо використання торговельной марки UAPAY)
Icon Завантажити
Відомості про власників істотної участі в небанківській фінансовій установі ТОВ "ФК ЮАПЕЙ" станом на 01.01.2023
Icon Завантажити
Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи ТОВ "ФК ЮАПЕЙ" станом на 01.01.2023
Icon Завантажити
Структура власності ТОВ "ФК ЮАПЕЙ" станом на 01.01.2023
Icon Завантажити
Розмір шрифту
Контрастне зображення